LUBUSKIE KONFRONTACJE ARTYSTYCZNE 2022

przez | 03/24/2022

Lubuskie Konfrontacje Artystyczne są cyklem wydarzeń w charakterze przeglądów artystycznych w różnych kategoriach, takich jak fotografia, piosenka, film, instrumentaliści, plastyka, teatr, taniec i recytacja.

Celem Konfrontacji jest:
– popularyzacja amatorskiej twórczości artystycznej,
– edukacja artystyczna dzieci i młodzieży,
– konfrontowanie i integrowanie wykonawców oraz animatorów zajmujących się amatorską twórczością artystyczną.

Konfrontacje tworzone są przez instytucje kultury i adresowane są do dzieci i młodzieży szkolnej, realizujących swoje twórcze zainteresowania.

Konkursy odbywać się będą na szczeblach gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

Uczestnicy będą oceniani przez Radę Artystyczną, powołaną przez Organizatora. Skład Rady będą tworzyć artyści, instruktorzy oraz nauczyciele poszczególnych dziedzin sztuki, o wysokich kwalifikacjach merytorycznych, cieszących się uznaniem środowiska i cechujących się obiektywizmem.

O terminach poszczególnych konkursów informować będziemy za pośrednictwem strony internetowej oraz fanpage https://www.facebook.com/mdk.witnica

Zapraszamy!