Kontakt

Miejski Dom Kultury w Witnicy jest samorządową instytucją kultury i posiada osobowość prawną. Organizatorem MDK jest Gmina Witnica. 
Do podstawowych zadań MDK należy prowadzenie działalności w dziedzinie upowszechniania kultury, wychowania i edukacji oraz upowszechnianie sportu masowego, kultury fizycznej i turystyki, prowadzonych w oparciu o własny program działania.
Podstawową działalnością merytoryczną w MDK zajmują się etatowi instruktorzy poszczególnych sekcji i kół zainteresowań. Dzieci i młodzież, a także osoby dorosłe, mają możliwość rozwijania swoich umiejętności i nauki w sekcjach: plastycznej, muzycznej, tanecznej, filmowo-teatralnej, strzeleckiej, karate i szachowo-warcabowej, a także w zespołach muzycznych i wokalnych, pod okiem doświadczonych instruktorów. Powstały też nowe koła zainteresowań (aikido, zumba, taniec hip-hop, joga) przyciągające do MDK wielu nowych uczestników.

MIEJSKI DOM KULTURY
ul. Gorzowska 22 (tymczasowa siedziba: ul. Strzelecka 2/ Stadion Miejski)
66-460 Witnica

CZYNNY: 

Biuro – od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-16.

W soboty i w niedziele – zgodnie z kalendarzem imprez.

DANE KONTAKTOWE: 

Dyrektor Tomasz Wysoczański
dyrektor@mdk.witnica.pl
tel. 577 400 520

Organizacja imprez
organizacja@mdk.witnica.pl
tel. 607 792 495
tel. 509 533 208

Warsztaty Artystyczne

tel. 780 013 358

Księgowość
ksiegowosc@mdk.witnica.pl

NIP: 599-295-16-39
REGON: 000287556

KONTO BANKOWE: GBS Barlinek, o/Witnica
nr: 80 8355 0009 0114 4978 2000 0014