Lubuskie Konfrontacje Artystyczne

LKA to cykl wydarzeń o charakterze przeglądów, adresowanych do dzieci i młodzieży szkolnej województwa lubuskiego, realizujących swoje twórcze zainteresowania. Zapraszamy do zapoznania się z tegoroczną edycją!